top of page

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, „RODO”) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marekwia & Pławny Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. w Tychach, ul. Browarowa 21, 43 – 100 Tychy,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia pomocy prawnej/wykonania zawartej umowy o świadczenie pomocy prawnej (na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO) ,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/zleceniobiorcy Marekwia & Pławny Kancelarii Radców PrawnychSp.p., uczestniczące przy świadczeniu pomocy prawnej,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz przedawnieniaroszczeń związanych z umową;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia pomocy prawnej;

9) dane nie podlegają profilowaniu.

bottom of page